Skip links

Energisparing i næringsbygg – Hvorfor det er viktig! Del 2 av 3

Næringsbygg har lenge vært en viktig del av vår samfunns infrastruktur, og deres rolle i å understøtte vår økonomiske aktivitet kan ikke overvurderes. Samtidig er det viktig å huske på at næringsbygg også er en av de største bidragsyterne til vår totale energibruk, og dermed en av de største bidragsyterne til vår klimaavtrykk. Derfor er energisparing i næringsbygg et viktig tema.

Med stadig økende energipriser, er det viktigere enn noen gang å fokusere på effektivisering av energibruken i bygninger. Veifo AS har vist at det er mulig å oppnå store energibesparelser ved å fokusere på dette, noe som resulterer i betydelige økonomiske besparelser for eiere av bygninger. 

Gjennom sitt arbeid på Galleri Oslo har Veifo AS bevist at det er mulig å gjøre en reell forskjell i arbeidet for en mer bærekraftig fremtid, både for miljøet og for lommeboken.

Energisparing i næringsbygg kan bidra til å redusere både vår totale energibruk og vår totale utslipp av klimagasser. Dette kan oppnås ved å benytte energieffektive teknologier, materialer og byggemetoder, samt ved å fokusere på god drift og vedlikehold av bygningene.

Positiv økonomisk effekt

For næringsbyggene selv, kan energisparing også ha en positiv økonomisk effekt. Ved å redusere energibruken kan man redusere utgifter til oppvarming, kjøling, belysning og annet energitilførsel. Dette kan føre til at næringsbyggene får en mer konkurransedyktig pris, samt at de kan tjene penger på å selge overskuddsenergi tilbake til strømnettet.

Energisparing i næringsbygg kan også bidra til å forbedre inneklimaet. Ved å regulere temperatur, luftkvalitet og belysning kan man oppnå et mer komfortabelt inneklima for de som bruker bygningen. Dette kan igjen føre til en økt produktivitet og trivsel blant de ansatte.

Energisparing for «alle»

Det er viktig å merke seg at energisparing i næringsbygg ikke bare omfatter storskala prosjekter og teknologiske løsninger. Det kan også omfatte enkle og overkommelige tiltak, som å fokusere på god drift og vedlikehold, samt å bevisst endre våre vaner når det gjelder energibruk.

For å oppnå målene om energisparing i næringsbygg er det viktig å arbeide sammen. Dette innebærer at både byggeiere, driftsansvarlige, arkitekter, byggherrer og politikere må samarbeide om å oppnå de beste resultatene.

Ønsker du å komme i gang med energisparing i ditt næringsbygg? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss