Beckhoff Automasjon har et verdensomspennende nettverk av datterselskaper og distributører.

Veifo har vært Beckhoff partner siden 2015 og partneravtalen omhandler salg av Beckhoff produkter.

Produktspekteret omfatter hovedområdene industri-PC, I/O- og feltbuskomponenter, drivteknikk og automatiserings-programvare. Det finnes produktlinjer for alle områder uavhengig om det er industriellt eller bygningsrelatert.

Datalogger Beckhoff / Gurusoft med standard Gurusoft protokoll kan leveres.

Produktkatalog finner du her!