- GIR STØRRE INNSIKT OG MER DRIFTSSTID!

Enkelt program for manuell registrering av nedetid på produksjonsutstyr. Registrer nedetiden for en komplett produksjonslinje eller bare en maskin, alle nødvendige parametere for registreringene legger du selv inn i parameterlister. Enkeltheten gjør løsningen spesielt nyttig for mindre foretak som ikke ønsker å investere i kostbare nedetidsløsninger.

GRENSESNITT

Programmet er utviklet i Visual Basic for Excel og kan benyttes i Microsoft Excel versjoner nyere enn 97-2003 installert på PC. Det eneste man må gjøre for å bruke programmet er å aktivere makroer når Excel-filen åpnes. En egen meny vil vises i verktøylinjen for å få tilgang til funksjonene.

GRUNNDATA

Alle grunndata registreres enkelt i programmets Setup- meny. Her kan man registrere eller slette verdier, samt sette standardparametere for at registreringene skal gå raskt.

NEDETIDSREGISTRERING

Når en registrering starter skrives startdato og tid. Fyll inn skjemaet med feilmelding og kommentarer, avslutt registreringen når utstyret igjen er i drift. Starttiden kan settes selv om man ikke er ferdig med registreringen og nedetiden regnes ut automatisk.

Etter hvert som registreringen fortsetter vil en oversikt bli oppdatert med antall stopp og utnyttelse i %.

RAPPORT OG ANALYSE

Når registreringen er ferdig kan man analysere stoppårsaker og maskiner som vil gjøre dere i stand til å prioritere hvilke utstyr eller årsaker dere bør ta tak i. En rotårsaksanalyse vil hjelpe dere i det videre arbeidet. Trenger dere hjelp til å utføre dette, ta kontakt med oss!