“Med hjelp fra Veifo fant vi årsakene til energiøkningen og fikk

byttet defekte komponenter”