Vedlikehold & Energi i fokus

En langsiktig partner

Etter å ha identifisert lønnsomme prosjekter hjelper vi dere med gjennomføring og kvalitetssikring av prosjektene.

I tillegg til å være Gurusoft partner har vi partneravtale med Beckhoff Automasjon som gjør at vi kan levere gunstige priser på våre totalprosjekter, der selve målerutstyret og installasjon av dette er en del av løsningen. Vi har også en rekke andre anerkjente samarbeidspartnere som står for god kvalitet og gjennomføringsevne som vi benytter i våre prosjekter.

Få kontroll på vedlikeholdet

I en travel hverdag kan det være vanskelig å gjennomføre de endringer som skal til for å få fullt utbytte av vedlikeholdet.

Vi i Veifo har lang erfaring med å bygge opp og drifte vedlikeholdsfunksjonen innen industri og facility og kan hjelpe dere med å innarbeide gode rutiner. Vi mener det er viktig at hele organisasjonen har forståelse for de ulike vedlikeholdsaktivitetene som er nødvendige for å oppnå bedriftens målsetning. Involvering av ledelse og medarbeidere samt visualisering av arbeidsprosessene er viktige faktorer i dette arbeidet.

Sammen med dere vil vi utarbeide et optimalt og kosnadseffektivt vedlikehold slik at man oppnår bedre effektivitet og lønnsomhet.

“Vedlikehold er en kombinasjon av alle tekniske og administrative aktiviteter, inkludert ledelsesaktiviteter, som har til hensikt å opprettholde eller gjenvinne en tilstand som gjør en enhet i stand til å utføre en krevd funksjon”

Kjenner du din bedrifts potensiale?

Det er et stadig større fokus på energi og energiforbruk. Erfaringer viser at med det riktige verktøyet, dedikerte personer og fokus, får man en besparelse på 5-15% av energikostnaden allerede det første året. Ofte er det bare rutineendringer og mindre forbedringer som skal til.

Ved en kartlegging av energibruken i din bedrift kan Veifo skreddersy en gjennomføringsplan for å realisere potensialet, vi bruker standardiserte skjemaer og sjekklister i arbeidet.

Det utarbeides en rapport hvor vi kommer opp med forslag til tiltaksliste og hvor vi kan bistå i gjennomføring av prosjektene.

Nøkkeltall levert til faste tider!

I tillegg tilbyr vi energiledelse hvor vi følger opp ditt energiforbruk, helt eller delvis. Dere får rapporter om forbruk, status og beskjed ved avvik samt forslag til tiltak.

Hos vår referansekunde Coca-Cola Enterprises Norge, har vi gjennomført energitiltak som sparer inn millioner pr. år og prosjektet hadde en nedbetalingstid på under 6 mnd!

"Vedlikehold koster litt, men forfall koster mer"

Veifo har erfaringer i praktisk bruk av ulike FDV systemer siden 1998 og kan hjelpe dere med anskaffelse av et FDV system. Har dere allerede et eksisterende system kan vi tilrettelegge data, analysere og forbedre bruken av dette.

Gjennom forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmasse og tekniske installasjoner er det mange behov som skal dekkes av et FDV system:

 • Anleggsregister (Uteområder, Bygg, Maskiner, Kjøretøy, ++++)
 • Forebyggende vedlikehold
 • Korrektivt vedlikehold
 • Materiell
 • Tekniske innkjøp
 • Dokumentasjon
 • Garantier
 • Historiske data

I tillegg bør man kunne måle graden av måloppnåelse (Key Performance Indicators) for de ulike forekomstene i systemet.

 

Med forbedret kontroll på forvaltningsobjektene er resultatet økt lønnsomhet, kundetilfredshet, konkurranseevne samt økt levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner. Systemet skal systematisere den informasjonen man trenger for å planlegge og ta de beste beslutningene i hverdagen. Beslutninger kan tas raskere og på et kvalitativt høyere nivå, fordi man har fakta.

 

Det finnes i dag mange leverandører av FDV systemer på markedet, hvilket system som er best egnet for deres bedrift vil avhenge av faktorer som:

 

 • Funksjonalitet
 • Teknologi
 • Brukervennlighet
 • Support/bistand
 • Pris

En egen spesifikasjon bør vurderes for å definere kravene et FDV-system skal dekke i dag og i fremtiden.

Veifo kan også følge opp vedlikeholdsaktivitetene for dere. Dere velger selv hvilken rolle dere skal ha i systemet og hvem som skal stå for utførelsen av arbeidet.

Veifo har som mål å levere lønnsomme løsninger for deres virksomhet, og i samarbeide med våre partnere har vi både produktene og kunnskapen som skal til for å gjøre dette.”
Dag Mikal Kjensbekk – Daglig leder Veifo AS”