Skip links

Veifo AS har inngått en avtale med Hathon Holding AS

Veifo AS har inngått en avtale med Hathon Holding AS, om bistand til teknisk drift og eiendomsledelse.

I forbindelse med rehabiliteringen av Hausmanns Hus i Oslo, trengte gårdeier Hathon, en samarbeidspartner på teknisk drift. De beskrev selv behovet for en driftsorganisasjon med teknisk kompetanse utover det man kan forvente av vanlige vaktmestere og driftsteknikere i dag.

Årsaken til dette ligger i den tekniske kompleksiteten i Hausmanns Hus. Bygget som har innflytning i Q1 2023, er rehabilitert til et BREEAM Excellent bygg. I tillegg er det Norges første Smarthus-sertifiserte eiendom, sertifisert av Smart Building Certification som er en benchmark ordning hvor byggene vurderes opp mot beste i bransjen eller beste praksis innen forskjellige kategorier. Hausmanns Hus har oppnådd Platinum som er høyest mulig score. Hausmanns Hus er proppfullt av teknologiske løsninger. Det er bygget opp på en måte som gir full fleksibilitet for bruken av bygget, uten at det påvirker de tekniske installasjonene. Denne kompleksiteten gjør bygget enkelt å drifte, men det er behov for kompetent personell som forstår seg på teknikken, og deler den genuine interessen for løsningene som gårdeier har.

Samtalene og forhandlingen mellom Hathon og Veifo, resulterte i at Veifo får ansvaret for den tekniske driften på store deler av Hathons eiendomsportefølje. Hathon og Veifo deler visjoner og strategier for teknisk drift og eiendomsforvaltning, og ser et stort potensial i dette samarbeidet.

«Det er avgjørende for Hathon å finne en drifter som forstår at et bygg ikke er ferdig når det tas i bruk, og lever etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. Vi ser at Veifo deler mye av vår forståelse av eiendom og forstår at det ikke finnes noen snarveier og kan forvalte det vi har investert i dokumentasjon, systemer og design og bidra til verdiskapning over tid», sier Martin Almerud, teknisk sjef i Hathon.

Vi takker Hathon for tilliten og ser frem til et godt samarbeid.

Veifo er en teknisk eiendomsforvalter som tilbyr innovative løsninger for teknisk forvaltning, i tråd med den teknologiske utviklingen, samt krav til reell bærekraft i eiendomsbransjen. Dette tar vi gjerne en prat om dersom du er nysgjerrig på Veifo og våre tjenester.
Kontakt oss